DO YOU NEED HELP;CALL US!2105542855

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:


Η Αφοί Καριώτη I.K.E. (live-market.gr)

καλείται εφεξής και για τις ανάγκες του παρόντος «η Εταιρεία». Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.live-market.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

1. H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την εταιρεία από την στιγμή που θα λάβετε σχετική ενημέρωση μέσω email. Οι ενημερώσεις, που αφορούν στην κατάσταση της παραγγελίας, εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει ο ίδιος καταχωρήσει στην ιστοσελίδα μας κατά την εγγραφή του.

 

2. Η κάθε παραγγελία ειναι σε ισχύ για 72 ώρες από την στιγμή που ο ενδιαφερόμενος ενημερωθεί για τις ημερομηνίες παραλαβής της παραγγελίας του από το κατάστημα και για το ποσό προς κατάθεση. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προχωρήσει στην πληρωμή της παραγγελίας ή δεν προσέρθει στο κατάστημα εντός του χρονικού αυτού ορίου, η παραγγελία θεωρείται άκυρη.

 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών και αμέλεια πληρωμής, άρνηση παραλαβής τους κ.λπ.), η Εταιρια δύναται να αρνηθεί να εκτελέσει επόμενη παραγγελία του συγκεκριμένου χρήστη.

 

4. Οι εκάστοτε προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής ή περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος, που βρίσκεται σε προσφορά  η Εταιρεία διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρημένων από διαφορετικούς - ξεχωριστούς χρήστες.

 

5. Τα προϊόντα που πωλούνται από την Εταιρεία, έχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπές πληροφορίες των πωλούμενων προϊόντων μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.live-market.gr

 

6. Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.

 

7. Η παραλαβή των εμπορευμάτων και η αποδοχή του παρόντος συνιστά αυτομάτως πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συναλλαγών, Εγγύησης, Επιστροφών.

 

8. Όλα τα εμπορεύματα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.

 

9. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη.

 

10. Οι πελάτες της Εταιρείας συναινούν εκ των προτέρων στην τήρηση των αναγραφόμενων στο παρόν στοιχείων τους σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια την Εταιρεία ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει αυτή, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων για κάθε σκοπό περιλαμβανομένης και της ενημέρωσης για τυχόν προωθητικές της ενέργειες. Η διατήρηση των στοιχείων γίνεται βάση του Νόμου 2472/1997, για την “προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”. Οι πελάτες τις Εταιρείας διατηρούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον ως άνω Νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημερώσεως), 12 (δικαίωμα προσβάσεως) και 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως).
 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Τα προϊόντα τα οποία εισάγονται από την Εταιρεία μας, καλύπτονται από την ΕΓΓΥΗΣΗ του εκάστοτε κατασκευαστή . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα service της Εταιρείας.

 

2. Προϊόντα, τα οποία καλύπτονται από την ΕΓΓΥΗΣΗ του εκάστοτε κατασκευαστή, καλύπτονται επίσης από επιπλέον εγγύηση DOA - Dead On Arrival. (Βλέπε όρους DOA.)

 

3. Τα προϊόντα, τα οποία μεταπωλούνται από την Εταιρεία καλύπτονται από την εγγύηση της Επίσημης Αντιπροσωπείας. Για τα προϊόντα αυτά ισχύουν οι όροι εγγύησης της εκάστοτε αντιπροσωπείας με τα αντίστοιχα έτη εγγύησης. Η Εταιρεία μεσολαβεί αποκλειστικά και μόνο μεταξύ Αγοραστή και Επίσημης Αντιπροσωπείας για την επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος ή συσκευής. Σε κάθε περίπτωση, η επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος ή συσκευής υπόκειται στην κρίση της Επίσημης Αντιπροσωπείας και όχι της Εταιρείας.

 

4. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αξία της ελαττωματικής συσκευής. Η Εταιρεία ή και οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από την χρήση της ελαττωματικής συσκευής.

 

5. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία αγοράς και αποδεικνύεται μόνο με το παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής).

 

6. Η μεταφορά προϊόντων προς την Εταιρεία για έλεγχο και επισκευή, καθώς και η αποστολή επισκευασμένων συσκευών επιβαρύνει τον αγοραστή.

 

7. Τα προϊόντα stock-εκθεσιακά-μοναδικές ευκαιρίες καλύπτονται από εγγύηση τριών (3) μηνών. 
 


Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν:

1. Από λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, μεταβολές της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου και για κάθε χρήση τροφοδοτικών, πέραν αυτών που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής για το κάθε προϊόν.

 

2. Από κακό χειρισμό, κακή τοποθέτηση, χτύπημα, πτώση της συσκευής, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, ρίψη υγρών και διαρροές οξέων μπαταριών.

 

3. Από οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής μηχανήματος σε εργαστήριο ή τεχνικό εκτός της Εταιρείας Αφοί Καριώτη Ο.Ε. και για κάθε περίπτωση που ο αριθμός κατασκευής της συσκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

 

4. Η εγγύηση δεν καλύπτει: κεφαλές μικροφώνων, κεφαλές-διόδους laser, βελόνες πικάπ, ποτενσιόμετρα μικτών, λαμπτήρες, λαμπτήρες και διόδους LED, αντλίες, κόρνες, μοτέρ, βύσματα, καλώδια, αξεσουάρ και αναλώσιμα υλικά.

 

5. Η εγγύηση δεν καλύπτει: Μεγάφωνα, πηνία, κάψες ακουστικών, διαφράγματα που έχουν καταστραφεί από κακή χρήση (κακή χρήση εννοείται η υπεροδήγηση - παραμόρφωση του ενισχυτή ή του ηχητικού συστήματος) καθώς και η υπεροδήγηση των ηχείων-ακουστικών). 

 

6. Από χρήση του προϊόντος, η οποία  δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή (π.χ. η εγγύηση δεν καλύπτει όποιο προϊόν κατασκευαστεί με προδιαγραφές για ερασιτεχνική λειτουργία και καταχρηστικά γίνεται επαγγελματική χρήση αυτού).  

 

7. Από μη νόμιμο λογισμικό (crack) και από ιούς υπολογιστών που μπορούν να χαλάσουν ή να επηρεάσουν την σωστή λειτουργία συσκευών οι οποίες συνεργάζονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

8. Από λανθασμένη ή πλημμελή εγκατάσταση και συντήρηση του προϊόντος, καθώς και από την διαμετακόμιση ή την χρήση του σε μη κατάλληλο χώρο.

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ DOA

1. Η εγγύηση αυτή, εφόσον διαπιστωθεί κατασκευαστικό λάθος, έγκειται στην άμεση αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με καινούργιο ή όμοιό του.


2. Το προϊόν θα πρέπει να παραλαμβάνεται από την έδρα της Εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία και τα παρελκόμενα (καλώδια κ.λπ.).


3. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την Εταιρεία με την προϋπόθεση ότι η ίδια και μόνο θα έχει επιλέξει τον τρόπο και εταιρεία μεταφοράς ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του πελάτη με το τμήμα service.

Εάν το προϊόν δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα θα επιστρέφεται πίσω και ο πελάτης θα βαρύνεται με τα έξοδα παραλαβής του προιοντος.


4. Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του.


5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος DOA, η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ίδιων ή παρόμοιων τεχνικών προδιαγραφών και αντίστοιχης αξίας, διαφορετικά να προχωρήσει σε επιστροφή χρημάτων σε Τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη με ίδιο όνομα δικαιούχου με αυτό που αναγράφεται στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο αγοράς, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ελαττωματικής συσκευής. 
 

 


ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για οποιαδήποτε ακύρωση (ολική ή μερική) μιας παραγγελίας, θα πρέπει να στείλετε e-mail στο marketing@kariotis.gr  . Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή, που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση. Θα πρέπει να κάνετε την διαδικασία επιστροφής προϊόντων που αναφέρεται παραπάνω.
 

 


ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς καμία προειδοποίηση.

Λόγω του ιδιόμορφου καθεστώτος ισχύος του μειωμένου ΦΠΑ σε ορισμένές περιοχές, αυτό δε γίνεται να υπολογίζεται αυτόματα κατά τη διαδικασια checkout. Σε περίπτωση που μια παραγγελία δοθεί από περιοχή όπου υπάγεται σε μειωμένο ΦΠΑ, η Εταιρία θα επικοινωνεί με τον πελάτη για την διόρθωση του συνολικού οφειλόμενου ποσού (ή για την επιστροφή του χρηματικού ποσού στον πελάτη εφόσον αυτός εξόφλησε το ποσό μέσω πιστωτικής κάρτας).

 

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

1. Επιστροφές-αλλαγές γίνονται δεκτές στα γραφεία της εταιρείας μας από Δευτέρα έως Παρασκευή 10πμ - 4μμ.


2. Η επιστροφή ή αλλαγή προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς


3. Το κατάστημα μας προχωρά στην άμεση αλλαγή του προϊόντος ή πιστώνει το λογαριασμό σας με την αξία του για μελλοντική αγορά.


4. Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.


5. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι άθικτη, στην αρχική της κατάσταση και να μην έχουν παραβιαστεί οι ταινίες ασφαλείας του κατασκευαστή.


6. Τα έξοδα αποστολής θα πρέπει να είναι πληρωμένα και η παράδοση να γίνεται στην διεύθυνση της εταιρείας. Επιστροφές με χρέωση μεταφορικών στην εταιρεία ή χωρίς αριθμό επιστροφής δεν θα γίνονται δεκτές.


7. Η εταιρεία σε περίπτωση επιστροφής ενός προϊόντος, το οποίο δεν είναι στην αρχική του κατάσταση (αλλοιωμένη εξωτερική συσκευασία, παραβιασμένη ταινία ασφαλείας κατασκευαστή), διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης πιστωτικού χαμηλότερης αξίας. Η υποτίμηση του προϊόντος θα είναι ανάλογη με τη κατάσταση του προϊόντος και της συσκευασίας που επιστρέφεται.

Επιστροφές δεν γίνονται στα προϊόντα των παρακάτω κατηγοριών:
1. Λαμπτήρες 

2. Βύσματα - καλώδια 
3. Υγρά μηχανών (καπνού, φυσαλίδων κλπ) 

4. Προϊόντα stock-εκθεσιακά-ευκαιρίες
5. Όλα τα ανταλλακτικά (π.χ. κεφαλές μικροφώνων, κεφαλές και διόδους laser, βελόνες πικάπ, ποτενσιόμετρα, μεγάφωνα, κόρνες, αντλίες, μοτέρ κλπ.)

6. Software και προϊόντα τα οποία περιέχουν λογισμικό με σειριακούς αριθμούς

Υπαναχώρηση

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που αγοράσατε αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά ο έμπορος οφείλει να τα επισκευάσει, να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας.

Αν αγοράσατε προϊόν ή υπηρεσία στο διαδίκτυο ή εκτός καταστήματος (τηλεφωνικά, με ταχυδρομική παραγγελία, ή από πωλητή κατ΄οίκον), έχετε επίσης το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς και επιστροφής των χρημάτων σας εντός 14 ημερών, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία.

Αν δεν είστε σίγουροι σχετικά με το τι ισχύει στην περίπτωσή σας, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε το εργαλείο μας για τα δικαιώματα καταναλωτών που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα δικαιώματά σας όταν κάνετε αγορές στην ΕΕ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Για να επιστρέψετε ένα προϊόν θα πρέπει να το φέρετε στα γραφεία της εταιρείας μας ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, παρακαλούμε να ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:


1. Ενημερώστε το τμήμα επισκευών της εταιρείας μας για την επιστροφή στο email: info@live-market.gr. Θα σας δώσουμε ένα αριθμό επιστροφής, τον οποίο θα πρέπει να γράψετε πάνω στο δέμα, μαζί με τα στοιχεία απσοστολέα.


2. Συσκευάστε το επιστρεφόμενο προϊόν σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την μεταφορά (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια συσκευασία με αυτήν της αποστολής).


3. Προτού σφραγίσετε την συσκευασία τοποθετείστε εντός αυτής έναν φάκελο με το παραστατικό αγοράς, μια σημείωση για το πώς επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα (αντικατάσταση με άλλο προϊόν ή πίστωση).


4. Αποστείλετε το δέμα, μέσω μεταφορικής ή courier. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.


Διεύθυνση αποστολής: 

Αφοί Καριώτη I.K.E. (live-market.gr)
Ιωάννου Αγάθου 48

ΤΚ 19200

Ελευσίνα, ΑΤΤΙΚΗ

 

Ταυτότητα επιχείρησης

  • Επωνυμία: Αφοί Καριώτη I.K.E.
  • ΑΦΜ:999629171 
  • ΔΟΥ: Ελευσίνας
  • Έδρα: Ελευσινα
  • Αριθμό ΓΕΜΗ:112648008000

 


ΔΙΑΦΟΡΑ
Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το www.live-market.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρεία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το www.live-market.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση, που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από τη μη ορθή χρήση ή λανθασμένη  λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται ή σχετίζεται με τα προαναφερθέντα.
Το www.live-market.gr  δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους, επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.live-market.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παρέχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.
 


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται από την παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Για κάθε τυχόν διαφορά, συμφωνείται ότι αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια Αθηνών.
 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ηλεκτρονικού καταστήματος  www.live-market.gr

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
H Ιστοσελίδα www.live-market.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα  πώλησης συστημάτων ήχου και φωτισμού ενώ αποτελεί μια ηλεκτρονική παρουσία της Αφοί Καριώτη Ο.Ε. στο χώρο του διαδικτύου.  Το περιεχόμενο που διατίθεται για καταφόρτωση (downloading) από τον διαδικτυακό αυτό τόπο, όπως αυτός συντίθεται από επεξεργασμένα, ταξινομημένα, κωδικοποιημένα ή μη κείμενα, πληροφοριακά έγγραφα, ενημερώσεις, ανακοινώσεις, δελτία ειδήσεων, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, εικόνες κλπ. ως νέο σύνθετο έργο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.live-market.gr και τρίτων, συνεργατών του. Επίσης η διάρθρωση της σελίδας και ο τρόπος εμφάνισης του περιεχομένου καθώς και ο διακριτικός τίτλος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.live-market.gr και της Αφοί Καριώτη Ο.Ε
 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα έχει συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς, συμβουλευτικούς, ερευνητικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. 
 


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Το www.live-market.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Οι τροποποιηθέντες όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην δικτυακή αυτή διεύθυνση. Ο χρήστης παρακαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να ανατρέχει και να συμβουλεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, όπως ισχύουν. Η εξακολούθηση της εκ μέρους του χρήσης της διαδικτυακής αυτή διεύθυνσης μετά την τροποποίηση κάποιων όρων αποτελεί απόδειξη σιωπηλής αποδοχής τους. 


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (INTERNET Ή INTRANET) ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ www.live-market.gr . ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ www.live-market.gr. 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Web Site Licensing) 
Η άδεια χρήσης του περιεχόμενου χορηγείται για αποκλειστικά πληροφοριακούς, ψυχαγωγικούς, ερευνητικούς και μη εμπορικούς σκοπούς του χρήστη. Η άδεια της ηλεκτρονικής πρόσβασης στο διαδικτυακό αυτό τόπο και της χρήσης του περιεχόμενου παρέχεται δωρεάν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως της. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κ.λπ.).

Τα ευαίσθητα στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
To www.live-market.gr φροντίζει για την εξασφάλιση της νόμιμης άδειας της χρήσης οποιουδήποτε υλικού που έχει συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. 
To www.live-market.gr δεν είναι υπεύθυνο για την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων σε περίπτωση δημοσίευσης ή εμφάνισης στην ιστοσελίδα περιεχόμενου από τρίτους, ιδιοκτησίας άλλων δικαιούχων. Για την προστασία όμως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν αμέσως με τo www.live-market.gr ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και δη ή της άμεσης αφαίρεσης του υλικού για το οποίο αρνείται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων τη συγκεκριμένη χρήση ή της αναφοράς του ονόματός του ως δημιουργού του εν λόγω υλικού.

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ (DISCLAIMER) 
To www.live-market.gr δηλώνει ρητά και ο χρήστης αποδέχεται ότι όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στο «περιεχόμενο» προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση, διερεύνηση, πληροφόρηση και ψυχαγωγία του, απαγορευομένης ρητά οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης του. Όλο το περιεχόμενο διατίθεται «ως έχει» και «ως βρίσκεται» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οιουδήποτε είδους ως προς την εξακολούθηση της ισχύος του, την πληρότητα της ενημέρωσής του, την έγκυρη επικαιροποίηση και δημοσίευσή του. 


ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 
Οι επιλεγείσες συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη δικτυακή διεύθυνση του www.live-market.gr, και την είσοδό του σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, που όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του προμηθευτή. 

Για το λόγο δε αυτό ουδεμία ευθύνη υπάρχει ως προς την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες δικτυακές διευθύνσεις τρίτων. 


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Το www.live-market.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται.

 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται από την παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. 

SERVICE
Do you have question about a product?
Do you need our professional advice on a need you?

We are here to help you.
Just call us or send us an email!
2105542855
(HOURS OF SERVICE 9πμ - 5μμ)
WE ARE SOCIAL!
See first new products
& not miss any offer.

Follow us!
Newsletter
WHERE WE ARE
Shop for receiving products,
Service & Demo room:

I.Αγάθου 48,Τ.Κ 19200 Ελευσίνα, Αττική
© 2017 www.live-market.gr, all rights reserved - Κατασκευή Ιστοσελίδας by Κατασκευή Ιστοσελίδας Αθήνα